Astrodrom

psihološka astrologija

Lijevi i desni – političke opcije u astrologiji

| nema komentara

mmm

Htjeli mi to ili ne, politika je bila i ostala sastavni dio naših života. Ako se mi ne bavimo njome, ona će se baviti nama. Ono što se događa na političkom planu utječe na život svakog pojedinca koji ovisno o svojim osobnim i političkim opredjeljenjima bira onu političku opciju koja će zastupati njegove interese. Kada bismo govorili o osnovnim podjelama, političke opcije podijelili bismo na one desne i lijeve.

Pojam ljevica (a i desnica) potječe iz vremena francuske revolucije, gdje su u parlamentu revolucionarne snage koje su se protivile rojalistima i tražile promjene, sjedile na lijevoj strani dvorane. Ljevica općenito zagovara napredak, promjene, unapređenje, reforme i jednakost građana. U ekonomskom smislu, zalaže se za državni utjecaj na tržište. Tradicionalno se zalaže za građanska prava (npr. ukidanje ropstva, prava žena, ljudska prava, zabrana smrtne kazne, ozakonjivanje istospolnih brakova, pravo na pobačaj itd.) i obrazovanje.

Politika desnice podrazumijeva konzervativizam i kontrarevoluciju. Povijesno gledano, desnica se za vrijeme francuske revolucije borila za očuvanje monarhije i privilegije aristokracije. Moderna desnica sinonim je za tradicionalizam, fundamentalizam i nacionalizam. Zalaže se za kapitalizam slobodnog tržišta i trgovine (ekonomski liberalizam). Desnicu se često optužuje za zagovaranje patrijarhata i nejednakosti spolova. Klasnu podjelu prihvaća kao nužnu i neizbježnu. Veliki naglasak stavlja se na naciju, nacionalnost i nacionalnu pripadnost.

Promatrano kroz astrološku simboliku, Uran vlada desnom, a Neptun lijevom političkom opcijom. Zašto je tako? Uran i Neptun su transpersonalni planeti i kao takvi predstavljaju globalne pojmove i trendove pa tako i političke opcije.

Povezivanje Urana s desnom političkom opcijom može predstavljati iznenađenje obzirom da ovaj planet povezujemo s revolucioniranim i progresivnim djelovanjima posve suprotnima desnoj političkoj struji. No ne zaboravimo kako je Uran radikalan i krut princip, sklon tome da nameće drugima svoja pravila ponašanja, a sebi daje svu moguću slobodu. U mitu, Uran je prvi muški božanski princip koji nezadovoljan svojom nesavršenom djecom koje je dobio u zajednici s ženskim božanstvom Geom, tu djecu vraća nazad u majčinu utrobu kako ne bi remetila njegova savršeni svijet. Tako i Uran predstavlja sve ono što smatramo savršenim i istinitim. U njegovom svijetu sve funkcionira savršeno, poput dobro podmazanog mehanizma, svi dobivaju prema zaslugama, ne prema potrebama. Uran je krut i hladan princip, nema empatije ni razumijevanja za one koji nisu dovoljno snalažljivi i probitačni.

Također, Uran je princip koji reže ono što smatra nepotrebnim kako bi ostavio čisti prostor za nove stvari. Njeguje čvrste strukture, cijeni tehniku i tehnologiju, navodno u službi čovjeka iako može biti prilično upitno koliko od razvoja modernih tehnologija čovječanstvo doista ima koristi, a koliko on pridonosi otuđenju čovjeka od čovjeka te od njegove istinske prirode. Ne zaboravimo kako je Uran princip koji je sklon ekstremima baš poput desne političke opcije koju predstavlja. Desnica polazi od od različitosti pojedinaca pa stoga podržava ili prihvaća društvenu hijerarhiju. Stoga smatra da iz te različitosti proizlazi nejednakost kao “neizbježna”, “prirodna”, “normalna” i “poželjna” što je još jedna od osobina povezanih s Uranom da ne govorimo kako je ideal krajnje desnice neka vrsta nad-čovjeka, superiornog bića kojem su na raspolaganju sve privilegije.

Neptun je planet koji povezujemo s lijevom političkom opcijom. Zanimljivo je kako je jedna od prvih djela koje povezujemo s ovom opcijom Utopija Thomasa Moorea čiji je sam naslov više no neptunski. U ovoj idealnoj zemlji svi proizvodi ljudskog rada su zajednički i dijele se po potrebi, a novac ne postoji. Koji idealan svijet! No teško ostvariv kao što su teško ostvarive ideje ljevice o jednakosti svih ljudi, o društvu u kojem će se brinuti o pravima radnika i manjima, u kojem neće biti klasne podjele, koje će poštovati svakog pojedinca i brinuti se o njegovim potrebama.

S druge strane i od pojedinca se očekuje da se žrtvuje za zajednicu, da djeluje u smislu opće dobrobiti ako je potrebno stavljajući vlastite potrebe u drugi plan. Odbacuju se nacionalne granice i njeguje tendencija približavanja interesnih skupina s ciljem izbjegavanja rata, jer ljudi istih interesa najčešće međusobno ne ratuju. U jednu ruku, u tom pravcu je jednim dijelom stvorena i Europska unija no čini se kako tema ukidalnja granica baš i nije bila najbolja jer neke članice opet nastoje uvesti barem kakva-takva ograničenja unutar granica svog teritorija. U praksi, čini se kako su najdalje u razvijanju socijalno-lijevih ideja došle skandinavske zemlje.
Ljevica se protivi imperijalizmu, stoga je žestok borac protiv globalizacije. Tradicionalno zalaže za građanska prava (npr. ukidanje ropstva, prava žena, ljudska prava, zabrana smrtne kazne, ozakonjivanje istospolnih brakova, pravo na pobačaj itd.) i obrazovanje. Neptun, koji vlada ovom opcijom, planet je visokih ideala, zagovara jednakost i bratstvo među ljudima, senzibiliziran je za potrebe svakog čovjeka. No, kao i uvijek kada je Neptun u pitanju, sve puno ljepše izgleda u teoriji nego u praksi. Tako da se humane i univerzalne ideje lijeve političke opcije vrlo lako mogu iskoristiti za davanje lažnih obećanja i manipuliranja narodnim masama.

I sad, kada su pred nama izbori, koga ćemo odabrati? Koja politička opcija odražava naše poglede na svijet? Ili ćemo odabrati da – ne odaberemo?

Odgovori

Required fields are marked *.