Astrodrom

psihološka astrologija

Sedam godina

| nema komentara

Broj sedam često se spominje u bajkama i uzrečicama pa tako imamo neku daleku zemlju iza sedam mora i sedam gora, u Bibliji faraon sanja sedam debelih i sedam mršavih krava, često nas upozoravaju na kriznu sedmu godinu braka, solmizacija ima sedam tonova, duga sedam boja… Broj sedam pojavljuje se i u astrološkoj simbolici – tradicionalna astrologija koristi sedam planet, a upravo taj sedmi, posljednji planet je Saturn koji je svakih sedam godina u napetom odnosu sa svojom natalnom pozicijom, označavajući tako važna razdoblja u našim životima, završavajući jedan ciklus i započinjući novi.

Prva takva pozicija događa se oko 7. godine života, razdoblju kada Saturn prvi put dolazi u kvadrat sa svojom natalnom pozicijom. To je doba kada krećemo u školu, odvajajući se od obitelji. I ne samo to, škola je jedna prilično saturnska institucija, socijalizira nas, a za znanje što pokažemo dobivamo ocjene. Sedam godina od ulaska u školu, oko 14. godine života i prve Saturnove opozicije, ulazimo u pubertet, razdoblje koje nas inicira u nove društvene i spolne uloge. Istovremeno, ova je faza početak negiranja autoriteta naših roditelja i učitelja i vlastitog istraživanja svijeta. U 21. godini Saturn je u drugom kvadratu na svoju natalnu poziciju, a u kvadratu sa svojom natalnom pozicijom je i Uran, planet promjena i revolucija, koji u svom ciklusu također ima broj sedam jer se u svakom znaku zadržava sedam godina. S 21. godinom punoljetni ste po svim svjetskim zakonima i odgovarate za svoje postupke. Neki se u tim godinama odluče studirati, drugi počnu raditi, treći zasnuju obitelj… Puno je izbora s dvadeset i jednom godinom.

Kada Saturn napravi puni krug odnosno kada se vrati na svoju natalnu poziciju, vrijeme je zloglasnog Saturnovog povratka, razdoblja kada svodimo račune prvih 28-29 godina života. A ti rezultati uvijek se nekako pokažu nezadovoljavajući, uvijek smo mogli napraviti nešto bolje, drugačije, više… Iako zapravo nema veze. Ulaskom u odraslo doba nakon Saturnovog povratka imat ćemo priliku napraviti sve ono što možda mislimo da smo u prvoj turi propustili, donositi zrelije i samostalnije odluke, puno više u skladu s našom osobnošću i našim vlastitim htijenjima i biti puno manje pod utjecajem obitelji i okoline. I onda se ciklus ponovo nastavlja svakih sedam godina, donoseći svaki put nova iskušenja i nova preispitivanja. Osim što ta razdoblja predstavljaju neku vrstu prekretnica u našim životima, oni nas također uče što je i jedna od osnovnih Saturnovih funkcija u astrologiji. Kada promatramo te ključne godine života, vidjet ćemo kako se kroza sve njih provlači slična tematika. U skladu s onim što smo naučili i savladali u prethodnom koraku, bit će naš sljedeći zadatak u novom dijelu ciklusa. Naravno, ono što nismo naučili, morat ćemo ponavljati, a ponovljena lekcija je uvijek teža. Ciklusi od sedam godina ne odnose se samo na aspekte tranzitnog Saturna prema natalnom Saturnu nego i na aspekte na druge planete i točke horoskopa. I iz svakog dijela tog ciklusa možemo puno naučiti i zaključiti, naravno, ako to želimo.

Odgovori

Required fields are marked *.